lähedal

teadus

Kanepiteadus

Kanepit ümbritsev teadus ühendab füüsikalis-keemilisi ja eksperimentaalseid teadusi (loodus ja aine, bioloogia ja eriti meditsiin). Kuid ka inimteadused, mis puudutavad inimest, tema ajalugu, tema käitumist, keelt, sotsiaalseid, psühholoogilisi, poliitilisi. Teadusena tunnustatud teadmiste omandamine läbib rea etappe. Kogutud andmed võimaldavad teoretiseerida, teoretiseerimine võimaldab ennustada, mida tuleb seejärel katsetamise ja vaatluse abil kontrollida. Teooria lükatakse tagasi, kui need ennustused ei sobi eksperimentiga. Uurimist teostanud teadlane peab teadustöö edenemiseks tegema selle töö teistele teadlastele teatavaks. Need kinnitavad või ei kinnita tema tööd hindamismenetluse käigus.